Publiczna Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach

VII   RAPORT 7-MIESIĘCZNY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Szkoła Publiczna Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach okres od  01 listopada 2012 do 29 czerwca 2013r.

CO ZROBIONO W TYM OKRESIE:

W ramach planu

Poza planem

W SZKOLE I SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

*przeprowadzenie diagnozy ( listopad 2012, maj 2013) – zebranie danych dotyczących społeczności szkolnej w zakresie zachowań zdrowotnych, postrzegania swojego zdrowia

*Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Internetu  w 2013 roku obchodzony był pod hasłem Serfuję. Respektuję – prawa i obowiązki cyfrowego obywatela. Z tej okazji w naszej szkole 18 lutego 2013r. gościł profilaktyczno-edukacyjny Teatr Moraliet z Krakowa, ze spektaklem pt„ZALOGOWANY”.

*Realizacja Programu Edukacyjnego „Ratujemy i   ratować” w klasach III, VI

* Realizacja programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów klas starszych „Znajdź właściwe rozwiązanie”

*Realizacja szkolnego programu profilaktycznego

      - Trzymaj się prosto!

      - Żyj zdrowo, jedz kolorowo!

      - Z higieną na TY

      - Jestem wolny od nałogów!

      - Rozwijam swoje zainteresowania

      - Przeciwdziałanie agresji

      - Bezpieczny wypoczynek

      - Zasady poprawnej komunikacji

*udział szkoły w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wakacje 2013” W ramach tej akcji 25 czerwca 2013r. gościliśmy w szkole policjantów, którzy przeprowadzili dla wszystkich uczniów pogadankę z instruktażem na temat bezpieczeństwie na drodze, nad wodą, w podróży i w górach

*Promocja programów.

 

       • „Owoce w szkole”         

·         Organizacji dni zdrowego żywienia z warzywem i owocem

      • „Szklanka mleka”

 Udział  w ogólnopolskiej akcji  
         „Śniadanie daje moc”

*Realizacja ogólnopolskiego programu „Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość” 

* Piesza wycieczka do Czarnocina i stadniny koni w Rozwadzy

* Całodniowe warsztaty w gospodarstwie ekologicznym w Szczedrzyku dotyczące 

prawidłowych nawyków żywieniowych i ochrony środowiska

*Realizacja programu „Przeciwdziałanie Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży”.

* Organizacja przerw międzylekcyjnych „Przy muzyce zdrowo i wesoło”

* 31 V 2013 - Happening działań prozdrowotnych

- bieg na orientację

- zdrowe śniadanie

- rozgrywki sportowe międzyklasowe

* Turniej wiedzy na temat „Zdrowego żywienia”

* całoroczne konkursy „Najlżejszy Tornister”

       „Najlepsi sportowcy szkoły”

* Wiosenna zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt

*12 III 2013  warsztaty dla uczniów przeprowadzone przez pracowników KRUS          
 „Bezpieczeństwo na wsi – Upadek to nie przypadek”

* wspólne opracowanie kierunków działania naszej szkoły – wykonanie plakatu

* organizacja  i prowadzenie szkolnego „Kącika Zdrowia”

* opracowanie planu działań na rok 2013/2014

* profilaktyka higieny jamy ustnej, nawiązywanie kontaktu z gabinetem stomatologicznym (przegląd uzębienia, leczenie bezpłatne)

 

 

*•   Realizacja programu „Akademia czystych rąk” – udział w konkursie, lekcje   

instruktażowe dotyczące zasad higieny

 

 

 

WŚRÓD RODZICÓW WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

* 21 V 2013  warsztaty dla rodziców przeprowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach  na temat „Zapobieganie                     
    i  przeciwdziałanie agresji

*przeprowadzenie diagnozy ( listopad 2012, maj 2013) – zebranie danych dotyczących społeczności szkolnej w zakresie zachowań zdrowotnych, postrzegania swojego zdrowia

 

W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WE WSPÓŁPRACY Z TĄ SPOŁECZNOŚCIĄ

*Realizacja ogólnopolskiego programu ekologicznego „Zaadoptuj Rzekę”  ( sadzenie
            drzewek )

* Organizacja dnia aktywności rodzinnej – festyn rodzinny ( Maibaum)- Rodzinne rozgrywki sportowe.

 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI SZKOŁAMI

-  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

OSIĄGNIĘCIA

·         Zaświadczenie udziału w obchodach „Dnia Bezpiecznego Internetu”

·         Certyfikat „Bezpieczne Wakacje 2013”

·         Dyplom „Szkoły Czystych Rąk” za udział w III edycji akademii Czystych Rąk Carex

·         Podziękowanie ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie – Koźlu za zbiórkę karmy

·         podsumowanie całorocznych konkursów z wręczeniem nagród:

- na „Najlżejszy Tornister” – 2 nagrody

- na 10 najlepszych sportowców szkoły – 10 nagród

·         organizacja wycieczek szkolnych i aktywny udział wszystkich uczniów

TRUDNOŚCI

Podczas realizacji zadań nie napotkaliśmy na żadne trudności. Cała społeczność szkolna chętnie włączyła się w realizację poszczególnych zadań i aktywnie w nich uczestniczyła.

POTRZEBY

·         podniesienie poziomu świadomości roli aktywności fizycznej   w utrzymaniu zdrowia całej społeczności szkolnej , tworzenie sytuacji  do wzrostu  aktywności ruchowej uczniów, rodziców i pracowników szkoły

 

Podpis osoby wypełniającej raport:                                                           DanutaDawiec