Rada Rodziców

 Przewodniczący:

      Ewelina Malek

Skarbnik:

      Anna Pogoda

Sekretarz:

      Andrzej Zimerman