INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020-2021  

INSTRUKCJA DLA UCZNIA od 1 września 2020

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

 

PROCEDURY:

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA- SARS-Cov-2 obowiązująca podczas organizacji edukacji w wariancie B (hybrydowym) oraz C (zdalnym)

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach od 1 września 2020

Załącznik 1. Procedura potępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ucznia/pracownika

Załącznik 2. Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna ucznia

Załącznik 3. Procedura postępowania podczas korzystania z posiłków-obiadów

Załacznik 4. Procedura przestrzegania zasad korzystania z biblioteki szkolnej

Załącznik 5. Procedura przestrzegania zasad ochrony zdrowia w świetlicy szkolnej

Załącznik 6. Procedura przestrzegania zasad ochrony zdrowia w sali informatycznej

Załącznik 7. Procedura przestrzegania zasad ochrony zdrowia podczas lekcji wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych 

Załącznik 8. Procedura przestrzegania zasad ochrony zdrowia podczas korzystania z boiska oraz placu przed szkołą podczas przerw międzylekcyjnych

Załącznik 9. Procedura przestrzegania zasad ochrony zdrowia podczas korzystania z szatni

Załącznik 10.  Procedura przestrzegania zasad ochrony zdrowia podczas pobytu w łazience

Załącznik 11. Procedura przyjęcia i wydania gotowych posiłków

 

 

APLIKACJA PROTEGO SAFE

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

Pobierz list --> Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Pobierz załącznik --> Załącznik