PROCEDURY:

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII obowiązująca w ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM od 1września 2020

Załącznik 1 do PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA/UCZNIA/PRACOWNIKA

  

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

 

APLIKACJA PROTEGO SAFE

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

Pobierz list --> Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Pobierz załącznik --> Załącznik