Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło lecą i świergocą głośno i wesoło.

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, gdy go w górę wznosi zielenieje świat!

Tak przywitaliśmy WIOSNĘ !!! :)